Σχεδιασμός Λογότυπων και ανάπτυξη εταιρικών Ταυτοτήτων

Εταιρική ταυτότητα, ο καθρέπτης της εταιρείας σας…

Το λογότυπο και γενικά η εταιρική σας ταυτότητα χαρακτηρίζει την εταιρεία σας και δημιουργεί τις πρώτες εντυπώσεις στο κοινό. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό του.

Η σύλληψη της ιδέας, η επιλογή των χρωμάτων, τα σχήματα και τα οπτικά και λεκτικά παιχνίδια σε συνδυασμό με τη φύση του αντικειμένου και το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εταιρεία σας, οδηγούν σε μια επιτυχημένη εμπορικά εταιρική ταυτότητα για την επιχείρησή σας.

Η ThinkSmart αναλαμβάνει το σχεδιασμό λογοτύπου, εταιρικής κάρτας, επιστολόχαρτου και εταιρικού φακέλου καθώς και το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαφημιστικής ψηφιακής παρουσίασης σε ψηφιακό δίσκο (CD Rom – DVD), e-mail stationary και newsletter σελίδα για αποστολή e-mail μέσω Ίντερνετ.